Przejdź do treści

Komitet

Komitet OWR 2024

 Przewodniczący – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej – Ks. Sławomir Sobierajski

Koordynator OWR 2024 – Ks. Tomasz Jackowski

Ks. dr Dariusz Kuźmiński

Ks. mgr lic. Robert Kwatek

Ks. dr Roman Sękalski

Ks. dr Bogdan Zatorski

Komisja Główna OWR 2024, układająca pytania – Tutaj