Przejdź do treści

Komitet

Komitet OWR 2023

 Przewodniczący – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej – Ks. Sławomir Sobierajski

Koordynator OWR 2023 – Ks. Tomasz Jackowski

 Ks. mgr lic. Kamil Goc

Ks. dr Dariusz Kuźmiński

Ks. mgr lic. Robert Kwatek

Ks. dr Roman Sękalski

Ks. dr Bogdan Zatorski

Komisja Główna OWR 2023, układająca pytania – Tutaj