Przejdź do treści

Komisja sprawdzająca

Komisja OWR 2023, odpowiedzialna za pytania i za sprawdzanie testów

 Przewodniczący – Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej – Ks. Sławomir Sobierajski

Koordynator OWR 2023 – Ks. Tomasz Jackowski

Ks. mgr lic. Kamil Goc

Ks. dr Dariusz Kuźmiński

Ks. mgr lic. Robert Kwatek

Ks. dr Roman Sękalski

Ks. dr Bogdan Zatorski

 

Literatura

Etap Szkolny – 09 listopada 2022 roku (środa), godz. 10:00 – szkoła

Ewangelia wg Św. Jana (fragmenty) J 13,1 – 15, 27 Ks. dr Bogdan Zatorski

Homilia z beatyfikacji bł. Carlo Acutis Ks. mgr lic. Kamil Goc

Św. Dominik Savio Ks. dr Roman Sękalski

List papieża Franciszka do młodych Ks. mgr lic. Robert Kwatek

Katechizm Kościoła Katolickiego KKK 2761-2793 Ks. dr Dariusz Kuźmiński

  

Etap Dekanalny – 14 grudnia 2022 roku (sobota), godzina 10.00 – dekanat

Pierwszy List do Tymoteusza Ks. dr Bogdan Zatorski

Beatyfikacja Piotra Jerzego Frassatiego Ks. mgr lic. Kamil Goc

Homilia – beatyfikacja Karoliny Kózkówny Ks. dr Roman Sękalski

Fragment homilii o młodych – Łowicz 14.06.1999 Ks. mgr lic. Robert Kwatek

Katechizm Kościoła Katolickiego KKK 2794-2815 Ks. dr Dariusz Kuźmiński

  

Etap Diecezjalny – 15 marca 2023 roku (środa), godz. 10:00 – Łowicz

Drugi List do Tymoteusza Ks. dr Bogdan Zatorski

Przemówienie do jezuitów w kościele św. Andrzeja (św. Stanisław Kostka) – Ks. mgr lic. Kamil Goc

Homilia beatyfikacyjna Chiary Badano Ks. dr Roman Sękalski

List papieża Jana Pawła II do młodych Ks. mgr lic. Robert Kwatek

Katechizm Kościoła Katolickiego KKK 2816-2854 Ks. dr Dariusz Kuźmiński