Przejdź do treści

Etap Szkolny

Etap szkolny – 09 listopada 2022 roku (środa), godz. 10:00

07 listopada 2022

DRODZY KATECHECI

Cieszymy się, iż uczniowie Waszej szkoły pragną wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i trud jaki ponosicie przygotowując swoich uczniów do olimpiady.

UWAGA !!!

 1. Katecheta Szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w olimpiadzie, pytania pobiera ze strony internetowej.
 2. Pytania pojawią się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym (08 listopada 2022 r. – wtorek rano – godz. 8.30, tak aby nauczyciel zdążył odbić odpowiednią ilość testów). Aby pobrać druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
 3. Kod dostępu został przesłany pocztą tradycyjną do dyrekcji szkół. Listy „PRIORYTET” zostały wysłane z Łowicza 03 listopada. Pewno już są u Dyrekcji. Jeśli będzie jakikolwiek problem z pocztą (z KODEM) proszę dzwonić 602496016

Adresy szkół podstawowych naszej diecezji – TUTAJ

* proszę sprawdzić adres – pocztę wysłaliśmy do 236 szkół. Jeśli adresu swojej szkoły nie znajdziecie na liście, proszę o telefon, wówczas kod prześlę SMS-em.

Adres brakującej szkoły w naszej bazie danych:

Szanowny Pan Dyrektor Mgr Janusz Głuszcz, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie, ul. Łukasińskiego 21, 99-320 Żychlin

§5.

 1. Etap szkolny przeprowadza się na terenie szkoły. Etap szkolny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Godzina etapu szkolnego została ustalona przez Komitet Główny na 10.00. Zmiana terminu etapu szkolnego i godziny OWR nie jest możliwa przez poszczególne szkoły. Dopuszczalna jest zmiana daty etapu szkolnego i godziny OWR przez Komitet Główny i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich biorących udział w etapie szkolnym Olimpiady.
 2. Pytania na etap szkolny pojawiają się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym o godz. 8.30. Odpowiednia ilość testów odbijana jest przez osobę wyznaczoną przez Dyrekcję szkoły. Pytania przekazane zostają wyznaczonemu katechecie w zaklejonej kopercie tuż przed etapem szkolnym.
 3. Aby pobrać z oficjalnej strony internetowej OWR, druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
 4. Kod dostępu jest przesyłany przez Komitet Główny pocztą tradycyjną tylko do Dyrekcji szkoły.
 5. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie drugiego protokołu drogą elektroniczną do Komitetu Głównego (z oficjalnej strony internetowej OWR) jest potwierdzeniem udziału szkoły w Olimpiadzie.
 6. Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 49 osób (włącznie), szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli 50 lub więcej, cztery osoby. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż cztery osoby.
 7. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet Główny razem z pytaniami na etap szkolny.
 8. Na etap dekanalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50%punktów na etapie szkolnym oraz zajęli jedno z trzech lub czterech miejsc. (patrz punkt 6)
 9. Czas pisania testu na etapie szkolnym to 45 minut.
 10. Oświadczenie RODO czyli oświadczenie; o wyrażeniu zgody na udział w konkursie przedmiotowym, o przetwarzaniu danych osobowych i o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień. Wspomniane oświadczenie RODO rodzica/opiekuna prawnego pozostaje w szkole (od każdego ucznia).
2023 Oświadczenie RODO