Etap Szkolny

Etap szkolny – 06 kwietnia 2022 (środa) godz. 10.00

DRODZY KATECHECI
Cieszymy się, iż uczniowie Waszej szkoły pragną wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i trud jaki ponosicie przygotowując swoich uczniów do olimpiady.
UWAGA !!!
 1. Katecheta Szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w olimpiadzie, pytania pobiera ze strony internetowej.
 2. Pytania pojawią się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym (05 kwietnia 2022 r. – wtorek rano – godz. 8.30, tak aby nauczyciel zdążył odbić odpowiednią ilość testów). Aby pobrać druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU
 3. (Kod dostępu zostanie przesłany na oficjalny adres meilowy szkoły we wtorek 05 kwietnia rano) – Informacje otrzymają również katecheci na prywatnego meila (oczywiście jeśli przy ankiecie był dostarczony do Kurii).
  Jeśli będzie jakikolwiek problem z KODem, bardzo proszę katechetę o osobisty kontakt na nr telefonu 602496016
 4. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie drugiego protokołu drogą elektroniczną (ze wspomnianej strony internetowej) jest potwierdzeniem udziału szkoły w olimpiadzie. Zgodnie z Regulaminem OWR § 6. punkt 3, Miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego wyznacza miejscowy ks. dziekan. Godzinę etapu dekanalnego ustala Komitet Główny na 10.00. (nauczyciela proszę o telefon do Ks. Dziekana, aby dowiedzieć się o miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego).
PAMIĘTAJ
 1. Regulamin Olimpiady Wiedzy Religijnej OWR, zamieszczony jest również na stronie internetowej.
 2. Charakter Olimpiady i jej przedmiot domaga się szczególnej uczciwości w przygotowaniu, przeprowadzeniu i samym uczestnictwie w Olimpiadzie.
 3. Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do samodzielnej pracy i wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.
 4. Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 49 osób (włącznie), szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli 50 lub więcej, cztery osoby.
 5. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż cztery osoby.
 6. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet główny OWR razem z pytaniami na etap szkolny.
 7. Na etap dekanalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów na etapie szkolnym oraz zajęli jedno z trzech lub czterech miejsc. (patrz punkt 4)
 8. Czas pisania testu 45 minut.
 9. Oświadczenie OWR 2022 RODO rodzica/opiekuna prawnego pozostaje u Państwa w szkole (od każdego ucznia)
Nagrody
Dla zwycięzców etapu diecezjalnego (pierwsze trzy osoby) puchary, albumy, dyplomy i czterodniowa pielgrzymko-wycieczka. Dla wszystkich uczestników etapu diecezjalnego nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Pytania i odpowiedzi etap szkolny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drodzy Katecheci !

         Czas epidemii, jaki przeżywamy, zmienił nasze życie, zwyczaje i pokrzyżował wiele planów. Nauczanie w szkołach zostało poddane zmianom, o których Wy sami najlepiej wiecie. Tradycyjne Olimpiady dotyczące religii nie mogły się odbyć w normalnym trybie, albo zostały zupełnie odwołane. Nie mamy do końca pewności jak będzie w tym roku szkolnym, tym niemniej przygotowujemy się do przeprowadzenia Olimpiad (OTK i OWR) tak jak to było przed pandemią.

Olimpiadę Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowuje w tym roku Diecezja Płocka. Informacje o tematyce Olimpiady, literaturze i terminach Jej przeprowadzenia znajdziecie na naszej stronie – TUTAJ.

Jeśli chodzi o Olimpiadę Wiedzy Religijnej dla uczniów starszych klas ze szkół podstawowych, która jest autorską propozycją naszej diecezji, planujemy by odbyła się w drugim półroczu tego roku szkolnego (luty – maj 2022 r). Hasło i tematyka Olimpiady dotyczyć będzie wydarzeń duszpasterskich, które obecnie przeżywamy w Kościele. A więc Roku św. Józefa i beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jestem, Pamiętam, Czuwam”.

Oto hasło tegorocznej Olimpiady opatrzone podtytułem:

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Roku św. Józefa”.

Św. Józef i bł. Kardynał Wyszyński będą przewodnikami naszych uczniów w pielgrzymce wiary przez młodość i przez meandry współczesności. Zachęcamy do zaproponowania uczniom możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie i zapoznania ich z zakresem wiedzy oraz literatury przedmiotu.