Przejdź do treści

Etap Szkolny

Etap szkolny – 09 listopada 2022 roku (środa), godz. 10:00

Uwaga – na Odprawie Katechetycznej błędnie została podana data Etapu Dekanalnego. Data Etapu Szkolnego była podana poprawnie.

Poprawna data ETAPU DEKANALNEGO to 17 grudnia 2022 (sobota) – 10.00 – Przepraszam za pomyłkę.

Cały regulamin jest w zakładce Regulamin.

W tym miejscu zamieszczamy fragment Regulaminu dotyczący tylko Etapu Szkolnego. Przypominamy, że nie trzeba zgłaszać szkoły do udziału w Olimpiadzie. (patrz punkt 5 w §5.)

§5.

  1. Etap szkolny przeprowadza się na terenie szkoły. Etap szkolny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Godzina etapu szkolnego została ustalona przez Komitet Główny na 10.00. Zmiana terminu etapu szkolnego i godziny OWR nie jest możliwa przez poszczególne szkoły. Dopuszczalna jest zmiana daty etapu szkolnego i godziny OWR przez Komitet Główny i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich biorących udział w etapie szkolnym Olimpiady.
  2. Pytania na etap szkolny pojawiają się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym o godz. 8.30. Odpowiednia ilość testów odbijana jest przez osobę wyznaczoną przez Dyrekcję szkoły. Pytania przekazane zostają wyznaczonemu katechecie w zaklejonej kopercie tuż przed etapem szkolnym.
  3. Aby pobrać z oficjalnej strony internetowej OWR, druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
  4. Kod dostępu jest przesyłany przez Komitet Główny pocztą tradycyjną tylko do Dyrekcji szkoły.
  5. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie drugiego protokołu drogą elektroniczną do Komitetu Głównego (z oficjalnej strony internetowej OWR) jest potwierdzeniem udziału szkoły w Olimpiadzie.
  6. Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 49 osób (włącznie), szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli 50 lub więcej, cztery osoby. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż cztery osoby.
  7. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet Główny razem z pytaniami na etap szkolny.
  8. Na etap dekanalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50%punktów na etapie szkolnym oraz zajęli jedno z trzech lub czterech miejsc. (patrz punkt 6)
  9. Czas pisania testu na etapie szkolnym to 45 minut.
  10. Oświadczenie RODO czyli oświadczenie; o wyrażeniu zgody na udział w konkursie przedmiotowym, o przetwarzaniu danych osobowych i o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień. Wspomniane oświadczenie RODO rodzica/opiekuna prawnego pozostaje w szkole (od każdego ucznia).
2023 Oświadczenie RODO