Przejdź do treści

Etap Szkolny

Etap szkolny – 08 listopada 2023 roku (środa), godz. 10:00

 1. 2024 OWR Etap szkolny – Pytania
 2. 2024 OWR Etap szkolny – odpowiedzi
 3. 2024 OWR Etap szkolny – pytania i odpowiedzi dodatkowe
Drodzy Katecheci przesyłanie protokołu elektronicznego dokonuje się z tego samego miejsca skąd pobieraliście pytania i odpowiedzi. Pod protokołem papierowym jest protokół elektroniczny.
Może zdarzyć się, że z jakiejś szkoły żaden z uczniów nie zdobędzie 50% punktów ogółu. Mimo to proszę, aby katecheta wypełnił protokół i przesłał informację, że dana szkoła w ogóle brała udział w olimpiadzie – będą to ważne informacje dla statystyki.

OWR 2024 Protokoły po Etapie Szkolnym – stan na 23.11.2023

dane będą aktualizowane wraz z nadsyłaniem protokołów

na daną chwilę 23.11.2023 – na 240 Szkół Podstawowych w Diecezji Łowickiej, udział w olimpiadzie wzięło 48 szkół, to jest 20 %.  🙁

385 – ilość uczniów biorących udział w Etapie szkolnym

DRODZY KATECHECI

Cieszymy się, iż uczniowie Waszej szkoły pragną wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej dla Szkół Podstawowych. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i trud jaki ponosicie przygotowując swoich uczniów do olimpiady.

UWAGA !!!

 1. Katecheta Szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w olimpiadzie, pytania pobiera ze strony internetowej.
 2. Pytania pojawią się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym (07 listopada 2023 r. – wtorek rano – godz. 8.30, tak aby nauczyciel zdążył odbić odpowiednią ilość testów). Aby pobrać druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
 3. Kod dostępu został przesłany pocztą tradycyjną do dyrekcji szkół. Listy zostały wysłane z Łowicza 27 października. U Dyrekcji będą pewno ok. 03 listopada. Jeśli będzie jakikolwiek problem z pocztą (z KODEM) proszę dzwonić 602496016

Adresy szkół podstawowych naszej diecezji – TUTAJ OWR 2024

* proszę sprawdzić adres – pocztę wysłaliśmy do 239 szkół. Jeśli adresu swojej szkoły nie znajdziecie na liście, proszę o telefon, wówczas kod prześlę SMS-em.

Adres brakującej szkoły w naszej bazie danych:

Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Marii Konopnickiej 5, 96-100 Skierniewice

§5.

 1. Etap szkolny przeprowadza się na terenie szkoły. Etap szkolny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Godzina etapu szkolnego została ustalona przez Komitet Główny na 10.00. Zmiana terminu etapu szkolnego i godziny OWR nie jest możliwa przez poszczególne szkoły. Dopuszczalna jest zmiana daty etapu szkolnego i godziny OWR przez Komitet Główny i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich biorących udział w etapie szkolnym Olimpiady.
 2. Pytania na etap szkolny pojawiają się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym o godz. 8.30. Odpowiednia ilość testów odbijana jest przez osobę wyznaczoną przez Dyrekcję szkoły. Pytania przekazane zostają wyznaczonemu katechecie w zaklejonej kopercie tuż przed etapem szkolnym.
 3. Aby pobrać z oficjalnej strony internetowej OWR, druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
 4. Kod dostępu jest przesyłany przez Komitet Główny pocztą tradycyjną tylko do Dyrekcji szkoły.
 5. Dostarczenie protokołu z etapu szkolnego do ks. Dziekana w miejscowym dekanacie jak również wysłanie drugiego protokołu drogą elektroniczną do Komitetu Głównego (z oficjalnej strony internetowej OWR) jest potwierdzeniem udziału szkoły w Olimpiadzie.
 6. Jeśli w etapie szkolnym brało udział do 49 osób (włącznie), szkołę na etapie dekanalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli 50 lub więcej, cztery osoby. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap dekanalny więcej niż cztery osoby.
 7. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet Główny razem z pytaniami na etap szkolny.
 8. Na etap dekanalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50%punktów na etapie szkolnym oraz zajęli jedno z trzech lub czterech miejsc. (patrz punkt 6)
 9. Czas pisania testu na etapie szkolnym to 45 minut.
 10. Oświadczenie RODO czyli oświadczenie; o wyrażeniu zgody na udział w konkursie przedmiotowym, o przetwarzaniu danych osobowych i o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień. Wspomniane oświadczenie RODO rodzica/opiekuna prawnego pozostaje w szkole (od każdego ucznia).
Oświadczenie Rodo OWR 2024