Przejdź do treści

Etap Diecezjalny

Etap diecezjalny – 07 marca 2024 roku (czwartek), godz. 10:00 – Łowicz Seminarium

xxx

GRATULACJE

2023 OWR Etap Diecezjalny Wyniki po spotkaniu z biskupem

(ze względu na pomyłkę organizatorów przy pytaniu pierwszym, dla sprawiedliwości zostało ono pominięte u wszystkich piszących. Przepraszamy za pomyłkę). Obecnie w pytaniu 1 zaznaczona jest odpowiedź poprawna „b”, sprawdzając punktowaliśmy odpowiedź „c”. Dziękujemy za słuszne zwrócenie uwagi. Pomyłka nie miała wpływu na ogólne wyniki.

2023 OWR Miejsca Dekanatów

§7.

  1. Etap diecezjalny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana daty etapu diecezjalnego jest dopuszczalna jedynie przez decyzję Komitetu Głównego i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich uczestniczących w etapie diecezjalnym.
  2. Nie ma możliwości, aby uczniowie pisali etap diecezjalny wcześniej albo później od wyznaczonej daty. W przypadku choroby, wyjazdu lub innego losowego wydarzenia uczeń traci szansę brania udziału w etapie diecezjalnym.
  3. Odpowiedzialnym za etap diecezjalny jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu, lub wyznaczony przez niego do tej funkcji inny członek Komitetu Głównego.
  4. Miejscem przeprowadzenia etapu diecezjalnego jest Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu ul. Seminaryjna 6. Godzinę etapu diecezjalnego ustala Komitet Główny na 10.00.
  5. Po modlitwie w kaplicy, odbywa się losowanie numerów (miejsc) przez uczestników etapu diecezjalnego OWR.
  6. Czas pisania testu, 1 godzina.
  7. Prace uczniów ocenia Komisja Sprawdzająca powołana w tym celu przez Komitet Główny OWR. Skład Komisji Sprawdzającej zostaje podany do wiadomości uczestnikom etapu diecezjalnego i ich opiekunom.
  8. W dniu pisania testu na Etapie Diecezjalnym nie są ogłoszone wyniki. Na ogłoszenie wyników Komisja Sprawdzająca ma 72 godziny. Wyniki będą ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej OWR.
  9. Przewodniczący Komisji Sprawdzającej lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia telefonicznie pierwsze trzy osoby i ich opiekunów o wynikach Olimpiady. Informacja ta pojawia się też na oficjalnej stronie internetowej. Lista trzech osób podana jest w porządku alfabetycznym.
  10. Uroczyste i oficjalne ogłoszenie wyników odbywa się w obecności Ks. Biskupa. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Odpowiedzi na pytania dodatkowe uczeń udziela przed Przewodniczącym Komisji Sprawdzającej lub delegowanym przez niego Członkiem Komitetu Głównego.