Etap Diecezjalny

Etap diecezjalny – 08 czerwiec 2022

OWR – etap diecezjalny 08.06.2022 – pdf

OWR 2022

Olimpiada   Wiedzy   Religijnej

Jestem, Pamiętam, Czuwam”.
„Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Roku św. Józefa”

Etap diecezjalny – 08 czerwca 2022 r. (środa)

Seminarium Duchowne w Łowiczu ul. Seminaryjna 6

Plan dnia

 10.00 – Rozpoczęcie olimpiady modlitwą w kaplicy seminaryjnej (losowanie numerów)

10.15 – Etap diecezjalny OWR – forma testu (Aula)

 11.15 – Zakończenie pisania.

11.15 – Poczęstunek dla uczestników i nauczycieli (Refektarz seminaryjny)

11.45 – Przywitanie Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja F. Dziuby, uroczyste wręczenie nagród za udział w Olimpiadzie (Aula).

Uwaga !!!

 W dniu pisania testu na Etapie Diecezjalnym nie będą ogłoszone wyniki.

Na ogłoszenie wyników Komisja Sprawdzająca ma 72 godziny.

Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej

 www.owr.parafiakrosniewice.pl

 Pierwsze trzy osoby Etapu Diecezjalnego i ich opiekunowie,

będą poinformowani o czasie i miejscu wręczenia nagród.