Przejdź do treści

Etap Dekanalny

Etap dekanalny – 16 grudnia (sobota) 2023 roku, godzina 10.00

Etap dekanalny – Pytania i odpowiedzi – TUTAJ

 §6.
 1. Etap dekanalny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana daty etapu dekanalnego jest dopuszczalna jedynie przez decyzję Komitetu Głównego i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich uczestniczących w etapie dekanalnym.
 2. Odpowiedzialnym za etap dekanalny jest miejscowy ks. dziekan lub kapłan oddelegowany przez ks. dziekana.
 3. Miejsce przeprowadzenia etapu dekanalnego wyznacza miejscowy ks. dziekan. Godzinę etapu dekanalnego ustala Komitet Główny na 10.00.
 4. Pytania na etap dekanalny pojawiają się na stronie internetowej na dzień przed etapem dekanalnym o godz. 8.30. Odpowiednia ilość testów odbijana jest przez osobę wyznaczoną przez ks. Dziekana. Pytania przekazane zostają wyznaczonemu katechecie w zaklejonej kopercie przed etapem dekanalnym.
 5. Aby pobrać z oficjalnej strony internetowej OWR, druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy wpisać KOD DOSTĘPU.
 6. Kod dostępu jest przesyłany przez Komitet Główny tylko do ks. Dziekana.
 7. Koperta z pytaniami otwierana jest w obecności piszących.
 8. Jeśli w etapie dekanalnym brało udział do 25 osób (włącznie), dekanat na etapie diecezjalnym mogą reprezentować trzy osoby. Jeśli od 26 do 40, cztery osoby a powyżej 40, pięć osób.
 9. UWAGA – Nie wolno zgłaszać na etap diecezjalny więcej niż pięć osób.
 10. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Pytania dodatkowe przesyła Komitet Główny” OWR razem z pytaniami na etap dekanalny.
 11. Na etap diecezjalny zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50%punktów na etapie dekanalnym oraz zajęli jedno z trzech, czterech lub pięciu miejsc. (patrz punkt 8)
 12. Czas pisania testu na etapie dekanalnym to 45 minut.