Przejdź do treści

Etap Diecezjalny

Etap diecezjalny – 07 marca 2024 roku (czwartek), godz. 10:00 – Łowicz Seminarium

OWR 2024

Olimpiada   Wiedzy Religijnej

„ŚWIATŁO WIARY”

Etap diecezjalny – 07 marca 2024 r. (czwartek)

Seminarium Duchowne w Łowiczu ul. Seminaryjna 6

Plan dnia

10.00 – Rozpoczęcie olimpiady modlitwą w kaplicy seminaryjnej (losowanie numerów)

10.15 – Etap diecezjalny OWR – forma testu – Aula

11.15 – Zakończenie pisania.

11.15 – Poczęstunek dla uczestników i nauczycieli

11.45 – Przywitanie Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja F. Dziuby, uroczyste wręczenie nagród za udział w Olimpiadzie

Uwaga !!!

 W dniu pisania testu na Etapie Diecezjalnym nie będą ogłoszone wyniki.

Na ogłoszenie wyników Komisja Sprawdzająca ma 72 godziny.

Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej

 www.owr.parafiakrosniewice.pl

 Pierwsze trzy osoby Etapu Diecezjalnego i ich opiekunowie,

będą poinformowani o czasie i miejscu wręczenia nagród.

§7.

  1. Etap diecezjalny odbywa się w dniu określonym przez Komitet Główny. Zmiana daty etapu diecezjalnego jest dopuszczalna jedynie przez decyzję Komitetu Głównego i zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich uczestniczących w etapie diecezjalnym.
  2. Nie ma możliwości, aby uczniowie pisali etap diecezjalny wcześniej albo później od wyznaczonej daty. W przypadku choroby, wyjazdu lub innego losowego wydarzenia uczeń traci szansę brania udziału w etapie diecezjalnym.
  3. Odpowiedzialnym za etap diecezjalny jest Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu, lub wyznaczony przez niego do tej funkcji inny członek Komitetu Głównego.
  4. Miejscem przeprowadzenia etapu diecezjalnego jest Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu ul. Seminaryjna 6. Godzinę etapu diecezjalnego ustala Komitet Główny na 10.00.
  5. Po modlitwie w kaplicy, odbywa się losowanie numerów (miejsc) przez uczestników etapu diecezjalnego OWR.
  6. Czas pisania testu, 1 godzina.
  7. Prace uczniów ocenia Komisja Sprawdzająca powołana w tym celu przez Komitet Główny OWR. Skład Komisji Sprawdzającej zostaje podany do wiadomości uczestnikom etapu diecezjalnego i ich opiekunom.
  8. W dniu pisania testu na Etapie Diecezjalnym nie są ogłoszone wyniki. Na ogłoszenie wyników Komisja Sprawdzająca ma 72 godziny. Wyniki będą ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej OWR.
  9. Przewodniczący Komisji Sprawdzającej lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia telefonicznie pierwsze trzy osoby i ich opiekunów o wynikach Olimpiady. Informacja ta pojawia się też na oficjalnej stronie internetowej. Lista trzech osób podana jest w porządku alfabetycznym.
  10. Uroczyste i oficjalne ogłoszenie wyników odbywa się w obecności Ks. Biskupa. W przypadku miejsc tzw. ex aequo konieczna jest dogrywka. Odpowiedzi na pytania dodatkowe uczeń udziela przed Przewodniczącym Komisji Sprawdzającej lub delegowanym przez niego Członkiem Komitetu Głównego.

Lista na Etap Diecezjalny  

L.p. Dekanat Dane ucznia Katecheta Szkoła
1. Biała Rawska Woszczyk Krzysztof Agnieszka Kocik SP w Lesiewie
2. Głowno Błaszczyk Marianna Jan Balcerski SP Lubianków
3. Krośniewice Dąbrowicz Bartosz Alicja Tomczak SP Mazew
4. Krośniewice Lewandowska Lena Alicja Tomczak SP Mazew
5. Krośniewice Tańska Michalina Aleksandra Grzelak SP Krośniewice
6. Kutno – (Woźniaków) Dąbrowska Zuzanna Ks. Bogdan Skóra SP w Witoni
7. Kutno – (Woźniaków) Ogłodzińska Weronika Ks. Bogdan Skóra SP w Witoni
8. Kutno – (Woźniaków) Zawierucha Amelia Ks. Bogdan Skóra SP w Witoni
9. Kutno – św. Wawrzyńca Kowalski Mikołaj Marcin Poznański SP Łanięta
10. Lubochnia Filipiak Zofia Agnieszka Wysokińska SP Żelechlinek
11. Łęczyca Gajewicz Hanna Beata Kordysiewicz SP nr. 1 w Łęczyca
12. Łowicz – Katedra Jeziorowski Grzegorz o. Marek Barczewski SP Pijarzy
13. Łowicz – Katedra Kołudzka Amelia Jolanata Gładka SP w Popowie
14. Łowicz – Katedra Rosłonek Natalia Jolanta Gładka SP w Popowie
15. Łowicz – Święty Duch Milczarek Julia Jaros Aleksandra S.P. Bąków Górny
16. Łowicz – Święty Duch Znyk Natalia Jaros Aleksandra S.P. Bąków Górny
17. Mszczonów Dębski Konrad Ewa Baumel SP Lutkówka
18. Mszczonów Wojtczak Oliwia Beata Jedynak SP Radziejowice
19. Nowe Miasto Grochal Wiktoria Izabela Rogowska PSP w Nowym Mieście
20. Nowe Miasto Kramarz Bartosz s. Alina Miner PSP w Żdżarach
21. Nowe Miasto Mikuła Paweł ks. Piotr Ornafa PSP w Nowym Mieście
22. Piątek Frątczak Krystian Aneta Bagrowska SP Góra Św. Małgorzaty
23. Piątek Sadowska Klaudia Aneta Bagrowska SP w Sługach
24. Rawa Mazowiecka Brewiński Stanisław  Teodozja Wójcik SP Michowice
25. Rawa Mazowiecka Pąśko Natalia Teodozja Wójcik SP Michowice
26. Rawa Mazowiecka Walas Magdalena Teresa Rusinowska SP Stara Wojska
27. Sanniki Gomoliszek Dominika Katarzyna Krzemińska SP w Iłowie
28. Sanniki Karwowska Anna Mirosław Grzelak SP w Sannikach
29. Sanniki Kujawa Mateusz Katarzyna Krzemińska SP w Iłowie
30. Skierniewice – (Widok) Broniarek Anna Małgorzata Kozłowska SP Klasyk Skierniewice
31. Skierniewice – (Widok) Frontczak Róża Małgorzata Kozłowska SP Klasyk Skierniewice
32. Skierniewice – (Widok) Świderek Małgorzata Joanna Wyżykowska SP w Żelaznej
33. Skierniewice – św. Jakuba Stanecki Dawid Lucyna Antoniak SP Dąbrowice
34. Skierniewice – św. Jakuba Starzec Aleksandra Lucyna Antoniak SP Dąbrowice
35. Skierniewice – św. Jakuba Szot Gabriela Anna Czerwińska SP Wola Makowska
36. Sochaczew – (Boryszew) Kitlinska Marta Alicja Jedrzejewska SP w Rybnie
37. Sochaczew – (Boryszew) Nowicka Karolina Alicja Jedrzejewska Sp w Rybnie
38. Sochaczew – (Boryszew) Wysocka Michalina Sylwester Wisniewski SP w Keszycach
39. Żychlin Błaszczyk Anna Magdalena Frankiewicz SP w Trębkach
40. Żychlin Polańczyk Dawid Jolanta Trawińska SP nr 2 w Żychlinie