Drodzy Katecheci !

         Czas epidemii, jaki przeżywamy, zmienił nasze życie, zwyczaje i pokrzyżował wiele planów. Nauczanie w szkołach zostało poddane zmianom, o których Wy sami najlepiej wiecie. Tradycyjne Olimpiady dotyczące religii nie mogły się odbyć w normalnym trybie, albo zostały zupełnie odwołane. Nie mamy do końca pewności jak będzie w tym roku szkolnym, tym niemniej przygotowujemy się do przeprowadzenia Olimpiad (OTK i OWR) tak jak to było przed pandemią.

Olimpiadę Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowuje w tym roku Diecezja Płocka. Informacje o tematyce Olimpiady, literaturze i terminach Jej przeprowadzenia znajdziecie na naszej stronie – TUTAJ.

Jeśli chodzi o Olimpiadę Wiedzy Religijnej dla uczniów starszych klas ze szkół podstawowych, która jest autorską propozycją naszej diecezji, planujemy by odbyła się w drugim półroczu tego roku szkolnego (luty – maj 2022 r). Hasło i tematyka Olimpiady dotyczyć będzie wydarzeń duszpasterskich, które obecnie przeżywamy w Kościele. A więc Roku św. Józefa i beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jestem, Pamiętam, Czuwam”.

Oto hasło tegorocznej Olimpiady opatrzone podtytułem:

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Roku św. Józefa”.

Św. Józef i bł. Kardynał Wyszyński będą przewodnikami naszych uczniów w pielgrzymce wiary przez młodość i przez meandry współczesności. Zachęcamy do zaproponowania uczniom możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie i zapoznania ich z zakresem wiedzy oraz literatury przedmiotu.